FORMULAR

 

pRIJAVA ZA obnovu ili prelazak na veći paket

Drago nam je što iskazujete interesovanje za nastavkom saradnje. Nakon što popunite formular za obnovu/povećanje usluge koju trenutno imate, kontaktiraćemo vas kako bi vam detaljno objasnili sadržaj i akciju koja vam sleduje i kako bi se dogovorili za detalje vezano za aktiviranje novog ugovora. U napomeni formulara napišite naziv paketa koji poručujete i pitanje ukoliko imate. Poželjno je priložiti i broj trenutnog ugovora, kako vi vas lakše pronašli u bazi. Hvala.

4 + 10 =

Često postavljana pitanja

Ovde možete naći odgovore na pitanja vezano za tehničke detalje naše usluge:

Kako da povežem EON Smart Box?

Prilikom priključenja usluge, povezivanje EON boxa vrši naša tehnička služba.

Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sledeći način:

 1. Povežite beli koaksijalni kabl na In ulaz
 2. Povežite mrežni kabl od Ethernet porta na digitalnom prijemniku do LAN porta na internet modemu
 3. HDMI kablom povežite digitalni prijemnik sa HDMI ulazom na televizoru
 4. Napojni kabl povežite sa izvorom napajanja

Kako da preimenujem EON Smart Box?

Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa možete odabrati naziv boksa. Dodeljivanje naziva je potrebno kako biste prilikom kasnijeg korišćenja naprednih funkcija kao što je Google Chromecast mogli da prepoznate vaš uređaj. Google Chromecast omogućava deljenje sadržaja sa mobilnog telefona ili nekog drugog uređaja sa TV-om.

Možete izabrati jedan od predefinisanih naziva iz liste ili dodati svoj naziv tako što ćete odabrati opciju Enter custom name i uneti ime koje želite.

Kako da uparim EON daljinski upravljač i EON Smart Box?

Kako biste mogli da koristite napredne opcije EON daljinskog upravljača potrebno je da uparite daljinski i EON Smart Box. To možete da uradite na sledeće načine:

 1. Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa, pojaviće se ekran koji će prikazati korake za uparivanje daljinskog upravljača.
 2. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm
 3. Pritisnite i zadržite dugme EON na daljinskom upravljaču 5 sekundi

  Uspešno ste uparili daljinski.

   

  1. Uparivanje EON daljinskog upravljača i nakon instalacije ćete uvek moći da pokrenete tako što pritisnete i zadržite tastere “Pojačaj ton” i “Promeni kanal”
  2. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm
  3. Pritisnite i zadržite tastere na daljinskom upravljaču 5 sekundi

   Uspešno ste uparili daljinski upravljač.

Upoznaj WiFi – bežičnu internet konekciju

WiFi (Wireless-Fidelity) je bežični vid prenosa podataka. WiFi koristi radio frekvencije 2.4 GHz (802.11b, 802.11g i 802.11n standardi) i 5 GHz (802.11a standard). Ove frekvencije su slobodne i ne koriste ih prioritetni korisnici.

Za WiFi internet konekciju potreban ti je WiFi ruter ili Hotspot na koji ćeš povezati svoj uređaj. Svi moderni uređaji imaju integrisane WiFi kartice, a za neke starije modele računara moguće je ugraditi ih.

Sigurnost WiFi mreže

Tvoja WiFi mreža ima svoje ime (SSID) i zaštićena je lozinkom. Lozinka sprečava druge korisnike da se povežu na tvoju mrežu i koriste tvoj internet. Preporučujemo da je povremeno menjaš.

Kvalitet WiFi mreže

Zbog malog opsega frekvencija koje koriste WiFi ruteri i modemi može doći do pojave interferencije između njih (mešanja WiFi talasa), naročito ako se na malom prostoru nalazi veći broj rutera. To je najčešći slučaj u stambenim zgradama sa više stanova. Kod korisnika se može manifestovati u vidu neravnomernog , slabijeg protoka interneta, povremenim, pa čak i potpunim prekidom WiFi veze.

Podešavanjem WiFi rutera smetnje se mogu ublažiti ili potpuno otkloniti. Naime, na ruterima je moguće promeniti kanal kojim se emituje RF signal.

Kada je WIFI mreža u pitanju, kvalitet signala može biti oslabljen i fizičkim preprekama (zidovi u stanu), velikom razdaljinom od rutera do računara ili drugim uređajima koji rade na sličnoj frekvenciji kao što radi i WiFi ruter (npr. bežični fiksni telefoni). Dobrim pozicioniranjem rutera može se postići bolji kvalitet WiFi mreže.

Najbolje mesto za moj ruter

Idealna pozicija za tvoj WiFi ruter je u centralnom delu prostora koji je predviđen da bude pokriven WiFi signalom. Ukoliko je stambeni prostor na više nivoa i ukoliko jedan uređaj ne može da obezbedi kvalitetan signal u celom objektu, najbolje je dodati još jedan ruter. Bilo bi poželjno da svaki nivo (sprat) ima zaseban ruter.

Kako promeni ime i lozinku WiFi mreže?

Cisco 3925/3928 gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste poslednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na nalepnici, na poleđini uređaja).

Za promenu naziva i lozinke WiFi mreže potrebno je pristupiti podešavanjima modema. Poželjno je da se svaka promena vezano za WiFi podešavanja radi preko računara koji je povezan LAN kablom kako ne bi dolazilo do prekida konekcije tokom podešavanja.

1. U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu 192.168.0.1. Potvrdom na taster ENTER otvoriće se prva stranica za pristup podešavanjima na modemu
2. Polja Username i Password ostavi prazna i klikni na Log in
3. Klikni na Setup > Quick Setup
4. Promenu imena mreže i lozinke vršiš pod opcijom Wlan. U polje Network Name (SSID) unesi ime mreže, a lozinku u polje Passphrase. Klikni na Save Settings kako bi promena bila sačuvana

Kako proveri internet konekciju na modemu Ubee Premium gateway?

Lampice na modemu

1. POWER

o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje
o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem

2. DS (downstream)

o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)

3. US (upstream)

o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

4. ONLINE

o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
o Lampica ne svetli ako modem nije registrovan na mrežu – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i proveri da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

5. TEL1

o Lampica stabilno svetli ako imaš jednu telefonsku liniju
o Lampica treperi kada razgovaraš

6. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

7. 2.4 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 2.4 GHz

o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže

8. 5.0 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 5.0 GHz
o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže

POZOVITE ZA DODATNI POPUST